logo 850

 

LogoColorTextBelowGPT4

Cost logoEHBO bedrijfs hulpverlener tekst

Hier vindt u onze open sessies  VCA: VCAlogo


Hier vindt U onze online-training VCA:   LogoColorTextBelowGPT4


Voorbereiding VCA examen Basis

Een opleiding voor iedereen die het VCA certificaat wil behalen, voor elke medewerker die werkzaamheden uitvoert in het kader van de activiteiten waarvoor VCA gevraagd wordt, bij opdrachtgevers en op de eigen werkplekken.

Het examen zelf wordt door Vinçotte-Academy afgenomen na de training. De certificaten worden ook door Vinçotte-Academy uitgereikt.

safety firstDoelstelling:

  • VCA werkt: VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Check- list Aannemers.
  • Het is een systematiek die is ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers / contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren.
  • De basisgedachte is dat een VCA certificaat, een gerechtvaardigd vertrouwen geeft dat het bedrijf de activiteiten waarvoor het is gecertificeerd, "veilig" kan en zal uitvoeren. Het Vinçotte Academy-certificaat is erkend door het Uitvoerend Comité van de VCA-deskundigen.
  • Aanleren van basisbeginselen op het vlak van veiligheid, toegespitst op de belangrijkste risico's tijdens het werk, leren ongevallen vermijden en de risico's beheersen.

Doelgroep:

Elke medewerker die werkzaamheden uitvoert in het kader van de activiteiten waarvoor VCA gevraagd wordt, bij opdrachtgevers en op de eigen werkplekken.; Elke deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn

Praktische info:

  • De plaats en datum van opleiding wordt bepaald in samenspraak met de klant.
  • Duur van de opleiding is afhankelijk van niveau van de deelnemers.
  • De grootte van de groep bedraagt maximaal 12 cursisten.

 

Trainingsomschrijving:

Klik hier:    pdf