logo 850

 

LogoColorTextBelowGPT4

Cost logoEHBO bedrijfs hulpverlener tekst

De opleiding richt zich tot iedereen die een brugkraan wenst te bedienen, en van wie een polyvalente kennis wordt verwacht om dagelijks te werken met de kraan. De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met een brugkraan te kunnen werken volgens de wettelijke voorschriften.

ship to shore LomeDoelstelling:

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
  • de veiligheid en preventie van ongevallen
  • juiste behandeling van lading en materiaal om schade te voorkomen
  • economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.


Doelgroep:

De minimumleeftijd is 18 jaar. De kandidaat heeft een veiligheidsattitude en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Verder is een goed zicht en uitstekend gehoor noodzakelijk.


Praktische info:

  • Plaats van de opleiding: bij de klant
  • Datum opleiding: in samenspraak met de klant
  • Duur van opleiding: in functie van ervaring cursisten (minimum 1 dag)
  • Grootte van de groep: maximum 2 personen (1 monitor per kraan)

 

Trainingsomschrijving:

Klik hier:    pdf