logo 850

 

LogoColorTextBelowGPT4

Cost logoEHBO bedrijfs hulpverlener tekst

De opleiding richt zich tot iedereen die een hijswerktuig wenst te besturen, en van wie een polyvalente kennis wordt verwacht om dagelijks te werken met de kraan. De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met een hijswerktuig te kunnen werken volgens de wettelijke voorschriften.

E Kraan Lemniscaatsturing
Doelstelling:

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
  • veiligheid en preventie van ongevallen
  • juiste behandeling van het materieel om schade te voorkomen
  • economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.


Doelgroep:

Iedereen die een hijswerktuig wenst te besturen


Praktische info:

  • Plaats van de opleiding: bij de klant
  • Datum opleiding: in samenspraak met de klant
  • Duur van opleiding: in functie van ervaring cursisten (minimum 1 dag)
  • Grootte van de groep: maximum 2 personen (1 monitor / kraan)

 

Trainingsomschrijving:

Klik hier:    pdf