logo 850

 

LogoColorTextBelowGPT4

Cost logoEHBO bedrijfs hulpverlener tekst

De opleiding richt zich tot iedereen die een Mobiele Havenkraan wenst te bedienen, en van wie een polyvalente kennis wordt verwacht om dagelijks te werken met deze kraan. De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met de Mobiele Havenkraan te kunnen werken en dit volgens de wettelijke voorschriften.

mobile harbour craneDoelstelling:

  • Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken juist uit te voeren
  • Veiligheid en voorkomen van ongevallen
  • Juiste behandeling van het materieel om schade te voorkomen
  • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.


Doelgroep:

De minimumleeftijd is 18 jaar. De Kandidaat beschikt over voldoende verantwoordelijkheidszin, de juiste arbeidsattitude en goede ogen en oren.Bij voorkeur enige ervaring inzake kraanwerk.


Praktische info:

  • Plaats van de opleiding : bij de klant
  • Datum opleiding : in samenspraak met de klant
  • Duur van de opleiding : in functie van de ervaring van de cursisten (minimum l dag)
  • Grootte van de groep : maximum 2 personen (l monitor/kraan)

 

Trainingsomschrijving:

Klik hier:    pdf