logo 850

 

LogoColorTextBelowGPT4

Cost logoEHBO bedrijfs hulpverlener tekst

Deze opleiding is voorzien voor alle rolbrug - bovenloopkraan operatoren van wie verwacht wordt dat zij veilig en productief met de rolbrug - bovenloopkraan kunnen werken. Ook de aanslagfactoren en -materiaal worden in de sessies behandeld.

De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met de rolbrug - bovenloopkraan te kunnen werken en dit volgens de wettelijke voorschriften.

rolbrug2
Doelstelling:

  • Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken juist uit te voeren
  • Veiligheid en voorkomen van ongevallen
  • Juiste behandeling van het materieel om schade te voorkomen
  • het juiste aanslagmateriaal gebruiken
  • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.


Doelgroep:

De minimumleeftijd is 18 jaar.; De Kandidaat beschikt over voldoende verantwoordelijkheidszin, de juiste arbeidsattitude en goede ogen en oren.


Praktische info:

  • Plaats van de opleiding : bij de klant
  • Datum opleiding : in samenspraak met de klant
  • Duur van de opleiding : in functie van de ervaring van de cursisten (minimum 1 dag)
  • Grootte van de groep : maximum 3 personen (1 monitor/kraan)

 

Trainingsomschrijving:

Klik hier:    pdf