logo 850

 

LogoColorTextBelowGPT4

Cost logoEHBO bedrijfs hulpverlener tekst

De open sessies  Ladders vindt u hier: ladder rond


 

De opleiding richt zich tot iedereen die inspecties of werken moet uitvoeren met een ladder, en van wie een polyvalente kennis wordt verwacht om dagelijks ladders te gebruiken. De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met ladders te kunnen werken volgens de wettelijke voorschriften.

ladderDoelstelling:

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren (opstellen, gebruik, opbergen en inspecteren)
  • menselijke veiligheid en preventie van ongevallen
  • juiste behandeling van het materieel om schade te voorkomen
  • economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.


Doelgroep:

Minimum leeftijd 18 jaar


Praktische info:

  • Plaats van de opleiding: bij de klant
  • Datum opleiding: in samenspraak met de klant of in open sessie
  • Duur van opleiding: in functie van ervaring cursisten (minimum 1/2 dag)
  • Grootte van de groep: maximum 6 personen per monitor/toestel, afhankelijk van het toestel

 

Trainingsomschrijving:

Klik hier:    pdf