logo 850

 

LogoColorTextBelowGPT4

Cost logoEHBO bedrijfs hulpverlener tekst

De open sessies Rolsteiger vindt u hier: rolsteiger rond


 

De opleiding richt zich tot iedereen die een rolsteiger moet kunnen opstellen, en van wie een polyvalente kennis wordt verwacht om dagelijks te werken met een rolsteiger. De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met rolsteigers te kunnen werken volgens de wettelijke voorschriften.

rolsteigerDoelstelling:

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren (opstellen, verplaatsen, stabilisatie, controle en demontage)
  • menselijke veiligheid en preventie van ongevallen
  • juiste behandeling van het materieel om schade te voorkomen
  • economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.


Doelgroep:

Minimum leeftijd 18 jaar


Praktische info:

  • Plaats van de opleiding: bij de klant
  • Datum opleiding: in samenspraak met de klant of in open sessie
  • Duur van opleiding: in functie van ervaring cursisten (minimum 1 dag)
  • Grootte van de groep: maximum 6 personen per monitor/rolsteiger

 

Trainingsomschrijving:

Klik hier:    pdf