logo 850

 

LogoColorTextBelowGPT4

Cost logoEHBO bedrijfs hulpverlener tekst

De open sessies Steiger: gebruiker vindt u hier: steiger rond    De open sessies Steiger: montage & keurder vindt u hier: steiger rond


 

De opleiding richt zich tot iedereen die een steiger moet kunnen gebruiken, monteren of keuren, en van wie een polyvalente kennis wordt verwacht om dagelijks te werken met steigers. De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met steigers te kunnen werken, deze op te bouwen en te keuren volgens de wettelijke voorschriften.

steigerDoelstelling:

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren (gebruiken om werken uit te voeren, opstellen, verplaatsen, stabilisatie, controle en demontage)
  • menselijke veiligheid en preventie van ongevallen
  • juiste behandeling van het materieel om schade te voorkomen
  • economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.


Doelgroep:

Minimum leeftijd 18 jaar


Praktische info:

  • Plaats van de opleiding: bij de klant
  • Datum opleiding: in samenspraak met de klant of in open sessie
  • Duur van opleiding: voor gebruikers: 1 dag,  voor monteurs en keurders: 2 dagen
  • Grootte van de groep: maximum 6 personen per monitor/steiger

 

Trainingsomschrijving:

Klik hier:    pdf